Chụp ảnh sản phẩm BT Group

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Tên khách hàng:  Công ty cổ phần đầu tư và bán lẻ BT

Ngày chụp: 28/10/2017

Danh mục: Chụp ảnh sản phẩm

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Các đoạn văn xử lý hậu kỳ, bao gồm:

  • Cắt ảnh
  • Xử lý ảnh màu
  • Chỉnh sửa màu sắc

Thời gian hoàn thành sản phẩm: 2 – 3 ngày

Quý khách vui lòng xem thêm album chụp ảnh sản phẩm BT Group tại đây 

 

 

 

 

Comments are closed.