Nguyên tắc trong thiết kế tờ rơi tuyển dụng

Để tuyển dụng được nhân viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao thì bạn cần thiết kế tờ rơi tuyển dụng hấp dẫn. Khi đó không chỉ người xem có chuyên môn nhận biết được các điều kiện lợi ích khi làm việc tại đây mà còn giúp quảng bá được thương hiệu của doanh nghiệp bạn đến mọi người.

Các nguyên tắc chuẩn mực trong thiết kế tờ rơi: