Thiết kế profile cá nhân gây ấn tượng với nhà tuyển dụng

Thiết kế profile cá nhân vô cùng quan trọng. Giữa hàng ngàn ứng viên, làm sao để hồ sơ của bạn thu hút được nhà tuyển dụng. Một profile ấn tượng sẽ giúp bạn có có được chiếc vé qua vòng loại hồ sơ và là một trong những tài liệu để phỏng vấn và đánh giá khi quyết định lựa chọn nhân sự.

Profile cá nhân là trang những thông tin cơ bản như tên, tuổi, nghề nghiệp, sở thích hay năng lực, kinh nghiệm của bản thân… Nếu đã tìm hiểu qua các mẫu thiết kế profile cá nhân thì bạn sẽ thấy nội dung cần có trong profile gồm có các yếu tố:

Có những loại profile cá nhân nào?